Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Làm gia sư tiểu học Xung quanh Đê La Thành

Từng có kinh nghiệm gia sư cho học sinh tiểu học

Thông tin gia sư

 • Họ và tên đầy đủ : LÊ Thị Thanh Thanh
 • Mã số hồ sơ : 250493
 • Môn nhận dạy gia sư : Toán
 • Sđt : 01694430387
 • Giới tính : Nữ
 • Hiện đang là : Sinh viên
 • Sinh ngày : 24/02/1995
 • Quê quán tại : Thường Tín, Hà Nội
 • Tên trường đang học và làm việc : Đại học Luật Hà Nội
 • Khoa ( viện ) : Luật
 • Đang ở tại khu vực : Đê La thành
 • Nhận dạy tại khu vực : Xung quanh Đê La Thành