Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Đăng kí gia sư Toán tại Hà Đông - Hà Nội

Đã đi dậy được nhiều năm. Từ năm 2012. Lấy được kiến thức cơ bản cho học sinh bị mất gốc

Thông tin gia sư

 • Họ và tên đầy đủ : Nguyễn hà anh
 • Mã số hồ sơ : 2359
 • Môn nhận dạy gia sư : Toán
 • Sđt : 01667936360
 • Giới tính : Nữ
 • Hiện đang là : Nghề nghiệp khác
 • Sinh ngày : 05/11/1991
 • Quê quán tại : Hà nội
 • Tên trường đang học và làm việc : Fpt polytechnic
 • Khoa ( viện ) : Nhân sự
 • Đang ở tại khu vực : Hà đông
 • Nhận dạy tại khu vực : Hà đông